1 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29549

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              30 Kasım 2015

        69471265-305-13709

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 27/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13604 sayılı yazımız.

                         b) 27/11/2015 tarihli ve 68244839-140.03-293-636 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Kasım 2015 tarihinden itibaren Belçika, Fransa ve Sırbistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın yurt dışına çıkacak olması sebebiyle, 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    30 Kasım 2015

       68244839-140.03-307-651

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 27/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13604 sayılı yazınız.

                         b) 27/11/2015 tarihli ve 68244839-140.03-293-636 sayılı yazımız.

                         c) 30/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13709 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Kasım 2015 tarihinden itibaren Belçika, Fransa ve Sırbistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın yurt dışına çıkacağı ilgi (c) yazıdan anlaşıldığından, 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI