1 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29549

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              30 Kasım 2015

        69471265-305-13699

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Aralık 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    30 Kasım 2015

        68244839-140.02-12-641

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13699 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Aralık 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI