1 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29549

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5800-2                                                                                       Karar Tarihi : 30/09/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2015 tarihli toplantısında; 03/04/2014 tarihli ve 4952-18 sayılı Kurul kararının 5 inci fıkrasının;

“Mevcut otoprodüktör lisansları sona erdirilerek üretim lisansı verilen tüzel kişilerden, üretim lisansı yürürlüğe girdikten sonra, yeni bir üretim tesisi için lisans başvurusunda bulunmayan lisans sahipleri için asgari sermaye yeterliliği, esas sözleşme değişikliği, hisselerin nama yazılı olması, ortaklık yapısının lisansa derç edilmesi v.b. gibi meri mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin aranmamasına, üretim lisansı yürürlüğe girdikten sonra, yeni bir üretim tesisi için lisans başvurusunda bulunulması halinde ise 6446 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin aranmasına,”

şeklinde değiştirilmesine,

karar verilmiştir.