29 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29547

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  27 Kasım 2015

        69471265-305-13602

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-AB Zirvesine katılmak üzere; 29 Kasım 2015 tarihinde Belçika’ya gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        27 Kasım 2015

        68244839-140.02-11-634

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13602 sayılı yazınız.

Türkiye-AB Zirvesine katılmak üzere, 29 Kasım 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI