27 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29545 (Mükerrer)

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Görev Dağılımı

GENELGE

2015/12

Başbakanlıkla ilgilendirilen kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler ekli listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

31.08.2015 tarihli ve 29461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                               Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                          Başbakan

 

Eki için tıklayınız