25 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29543

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6530                                                                                          Karar Tarihi: 18/11/2015

Kurul Başkanlığının 17.11.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 17.11.2015 tarih ve 32521522-104.01.03[136-11]-E.26984 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Man Finansman A.Ş.’nin Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde Man Finansman A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine

karar verilmiştir.