25 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29543

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6528                                                                                       Karar Tarihi: 18/11/2015

Kurul Başkanlığının 17.11.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 17.11.2015 tarih ve 20008792-101.01.05[44]-E.26962 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T.İş Bankası A.Ş.'ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak, dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.