24 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29542 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULUNUN ATANMASINA DAİR İŞLEM

                        T.C.

            BAŞBAKANLIK                                                                                                            24 Kasım 2015

        69471265-300-01/13445

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ :   17/11/2015 tarihli ve 68244839-150.01-7-620 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla kurulması için görevlendirildiğim Bakanlar Kurulunda;

1) Ekli listede yer alan şahısların karşılarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını ve Bakanlar Kurulunun bu suretle teşkilini,

2) Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere beş bakan görevlendirilmesini,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109’uncu maddesi ile 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

 

 

 

BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

1

Konya Milletvekili

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

2

Ordu Milletvekili

Numan KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

3

Gaziantep Milletvekili

Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Yardımcısı

4

Ankara Milletvekili

Yalçın AKDOĞAN

Başbakan Yardımcısı

5

Ankara Milletvekili

Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

6

Mersin Milletvekili

Lütfi ELVAN

Başbakan Yardımcısı

7

Yozgat Milletvekili

Bekir BOZDAĞ

Adalet Bakanı

8

Denizli Milletvekili

Sema RAMAZANOĞLU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

9

İstanbul Milletvekili

Volkan BOZKIR

Avrupa Birliği Bakanı

10

Kocaeli Milletvekili

Fikri IŞIK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

11

Trabzon Milletvekili

Süleyman SOYLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

12

Adana Milletvekili

Fatma Güldemet SARI

Çevre ve Şehircilik Bakanı

13

Antalya Milletvekili

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı

14

Kayseri Milletvekili

Mustafa ELİTAŞ

Ekonomi Bakanı

15

İstanbul Milletvekili

Berat ALBAYRAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

16

Samsun Milletvekili

Akif Çağatay KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanı

17

Şanlıurfa Milletvekili

Faruk ÇELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

18

Malatya Milletvekili

Bülent TÜFENKCİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

19

Bursa Milletvekili

Efkan ALA

İçişleri Bakanı

20

Bingöl Milletvekili

Cevdet YILMAZ

Kalkınma Bakanı

21

Kahramanmaraş Milletvekili

Mahir ÜNAL

Kültür ve Turizm Bakanı

22

Bayburt Milletvekili

Naci AĞBAL

Maliye Bakanı

23

Eskişehir Milletvekili

Nabi AVCI

Milli Eğitim Bakanı

24

Sivas Milletvekili

İsmet YILMAZ

Milli Savunma Bakanı

25

Afyonkarahisar Milletvekili

Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

26

Bursa Milletvekili

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Sağlık Bakanı

27

İzmir Milletvekili

Binali YILDIRIM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—————

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     24 Kasım 2015

        68244839-150.01-8-630

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ :   a) 17/11/2015 tarihli ve 68244839-150.01-7-620 sayılı yazımız.

             b) 24/11/2015 tarihli ve 69471265-300-01/13445 sayılı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından kurulması ilgi (a) yazımızla uygun görülmüştü.

İlgi (b) yazınızla yapmış olduğunuz öneri uygun bulunarak;

1- Yeni Bakanlar Kurulunda yer alan Bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince ekli listede gösterilen kişiler atanmıştır.

2- 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere beş Bakanın görevlendirilmesi onaylanmıştır.

Bilgilerini rica eder, Bakanlar Kuruluna başarılar dilerim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

1

Konya Milletvekili

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

2

Ordu Milletvekili

Numan KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

3

Gaziantep Milletvekili

Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Yardımcısı

4

Ankara Milletvekili

Yalçın AKDOĞAN

Başbakan Yardımcısı

5

Ankara Milletvekili

Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

6

Mersin Milletvekili

Lütfi ELVAN

Başbakan Yardımcısı

7

Yozgat Milletvekili

Bekir BOZDAĞ

Adalet Bakanı

8

Denizli Milletvekili

Sema RAMAZANOĞLU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

9

İstanbul Milletvekili

Volkan BOZKIR

Avrupa Birliği Bakanı

10

Kocaeli Milletvekili

Fikri IŞIK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

11

Trabzon Milletvekili

Süleyman SOYLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

12

Adana Milletvekili

Fatma Güldemet SARI

Çevre ve Şehircilik Bakanı

13

Antalya Milletvekili

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı

14

Kayseri Milletvekili

Mustafa ELİTAŞ

Ekonomi Bakanı

15

İstanbul Milletvekili

Berat ALBAYRAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

16

Samsun Milletvekili

Akif Çağatay KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanı

17

Şanlıurfa Milletvekili

Faruk ÇELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

18

Malatya Milletvekili

Bülent TÜFENKCİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

19

Bursa Milletvekili

Efkan ALA

İçişleri Bakanı

20

Bingöl Milletvekili

Cevdet YILMAZ

Kalkınma Bakanı

21

Kahramanmaraş Milletvekili

Mahir ÜNAL

Kültür ve Turizm Bakanı

22

Bayburt Milletvekili

Naci AĞBAL

Maliye Bakanı

23

Eskişehir Milletvekili

Nabi AVCI

Milli Eğitim Bakanı

24

Sivas Milletvekili

İsmet YILMAZ

Milli Savunma Bakanı

25

Afyonkarahisar Milletvekili

Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

26

Bursa Milletvekili

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Sağlık Bakanı

27

İzmir Milletvekili

Binali YILDIRIM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı