24 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29542

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5875-9                                                                                             Karar Tarihi: 18/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/11/2015 tarihli toplantısında; Elektrik dağıtım şirketlerinin 01/01/2016 tarihinde başlayacak III. Uygulama döneminde dikkate alınacak olan Reel Makul Getiri Oranı’nın % 12,66 (reel ve vergi öncesi) olarak belirlenmesine ve Düzeltilmiş Reel Makul Getiri Oranı’nın % 11,91 (reel ve vergi öncesi) olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.