24 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29542

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5875-6                                                                                         Karar Tarihi: 18/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/11/2015 tarihli toplantısında; Elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin üçüncü uygulama dönemi yatırımları için geçerli olacak itfa süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.