24 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29542

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5875-2                                                                                         Karar Tarihi: 18/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/11/2015 tarihli toplantısında; Elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerinin gelir/tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı üçüncü uygulama döneminin 1/1/2016 (dâhil)- 31/12/2020 (dâhil) olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.