24 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29542

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      19 Kasım 2015

        69471265-305-13354

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Kasım 2015 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            19 Kasım 2015

       68244839-140.03-291-625

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13354 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Kasım 2015 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI