22 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29540

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/90

Konu           :   Taşınmaz Özelleştirmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 28/07/2015 tarih ve 4822 sayılı yazısına istinaden;

1- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1678 ada, 1 no.lu parselde bulunan 1.441,23 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1678 Ada, 1 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1678 Ada, 1 Parsel No’lu Taşınmazın 1.400.000.- (Birmilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Esas Eğitim Sağlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Esas Eğitim Sağlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.390.000.- (Birmilyonüçyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.305.000.- (Birmilyonüçyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Murat ŞAHİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Murat ŞAHİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.275.000.- (Birmilyonikiyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Söylemezoğlu Temizlik Ürünleri Taşımacılık Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Söylemezoğlu Temizlik Ürünleri Taşımacılık Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”,

2- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1676 ada, 4 no.lu parselde bulunan 659,08 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 4 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 4 Parsel No’lu Taşınmazın 780.000.- (Yediyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Esas Eğitim Sağlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Esas Eğitim Sağlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 775.000.- (Yediyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Babacan Konfeksiyon Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Babacan Konfeksiyon Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

3- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1676 ada, 7 no.lu parselde bulunan 664,56 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 7 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 7 Parsel No’lu Taşınmazın 1.410.000.- (Birmilyondörtyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Esas Eğitim Sağlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Esas Eğitim Sağlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.400.000.- (Birmilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sözkesen İnşaat Ticaret Sanayi Emlak Ve Turizm Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sözkesen İnşaat Ticaret Sanayi Emlak Ve Turizm Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.350.000.- (Birmilyonüçyüzellibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Esta İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Esta İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.325.000.- (Birmilyonüçyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Cihan SANCAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cihan SANCAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.315.000.- (Birmilyonüçyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Babacan Konfeksiyon Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Babacan Konfeksiyon Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.281.000.- (Birmilyonikiyüzseksenbirbin) Türk Lirası bedelle altıncı teklifi veren İlker MURATOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlker MURATOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararların onaylanmasına,

4- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.