22 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29540

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/88

Konu           :   Taşınmaz Özelleştirmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 28/07/2015 tarih ve 4824 sayılı yazısına istinaden;

1- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1676 ada, 5 no.lu parselde bulunan 653,41 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 5 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 5 Parsel No’lu Taşınmazın 1.120.000.- (Birmilyonyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Söylemezoğlu Temizlik Ürünleri Taşımacılık Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Söylemezoğlu Temizlik Ürünleri Taşımacılık Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.115.000.- (Birmilyonyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Babacan Konfeksiyon Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Babacan Konfeksiyon Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.065.000.- (Birmilyonaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.050.000.- (Birmilyonellibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Mehmet ÜNEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet ÜNEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.030.000.- (Birmilyonotuzbin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”,

2- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1676 ada, 6 no.lu parselde bulunan 658,98 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 6 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 6 Parsel No’lu Taşınmazın 1.190.000.- (Birmilyonyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ümit PERVANE’ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ümit PERVANE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.185.000.- (Birmilyonyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sözkesen İnşaat Ticaret Sanayi Emlak Ve Turizm Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sözkesen İnşaat Ticaret Sanayi Emlak Ve Turizm Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.170.000.- (Birmilyonyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.140.000.- (Birmilyonyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Babacan Konfeksiyon Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Babacan Konfeksiyon Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

3- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1676 ada, 8 no.lu parselde bulunan 670,13 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 8 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 8 Parsel No’lu Taşınmazın 1.190.000.- (Birmilyonyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sözkesen İnşaat Ticaret Sanayi Emlak Ve Turizm Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sözkesen İnşaat Ticaret Sanayi Emlak Ve Turizm Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.175.000.-(Birmilyonyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Özen Hafriyat Kum Nakliye İnşaat Mermer Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özen Hafriyat Kum Nakliye İnşaat Mermer Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.170.000.- (Birmilyonyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.165.000.- (Birmilyonyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Taşlar Tekstil Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Taşlar Tekstil Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.150.000.- (Birmilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”,

4- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1676 ada, 9 no.lu parselde bulunan 671,41 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 9 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 9 Parsel No’lu Taşınmazın 1.185.000.- (Birmilyonyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Özen Hafriyat Kum Nakliye İnşaat Mermer Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özen Hafriyat Kum Nakliye İnşaat Mermer Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.180.000.-(Birmilyonyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.175.000.- (Birmilyonyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Taşlar Tekstil Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Taşlar Tekstil Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.165.000.- (Birmilyonyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Nihat BÜLBÜL’e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nihat BÜLBÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.160.000.- (Birmilyonyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”,

5- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1676 ada, 12 no.lu parselde bulunan 662,32 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 12 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 12 Parsel No’lu Taşınmazın 1.260.000.- (Birmilyonikiyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Enza Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enza Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.250.000.- (Birmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.230.000.- (Birmilyonikiyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Özen Hafriyat Kum Nakliye İnşaat Mermer Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özen Hafriyat Kum Nakliye İnşaat Mermer Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.220.000.- (Birmilyonikiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Nihat BÜLBÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nihat BÜLBÜL’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararların onaylanmasına,

6- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.