22 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29540

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/87

Konu           :   Taşınmaz Özelleştirmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 28/07/2015 tarih ve 4823 sayılı yazısına istinaden;

1- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1679 ada, 1 no.lu parselde bulunan 625,00 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1679 Ada, 1 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1679 Ada, 1 Parsel No’lu Taşınmazın 405.000.- (Dörtyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 400.000.- (Dörtyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Cihan SANCAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cihan SANCAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 362.500.- (Üçyüzaltmışikibinbeşyüz) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Özen Hafriyat Kum Nakliye İnşaat Mermer Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özen Hafriyat Kum Nakliye İnşaat Mermer Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”,

2- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1679 ada, 2 no.lu parselde bulunan 625,00 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1679 Ada, 2 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1679 Ada, 2 Parsel No’lu Taşınmazın 390.000.- (Üçyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 378.000.- (Üçyüzyetmişsekizbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Cihan SANCAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cihan SANCAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 375.000.- (Üçyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Zen Yapı İnşaat Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zen Yapı İnşaat Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

3- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1679 ada, 3 no.lu parselde bulunan 625,00 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1679 Ada, 3 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1679 Ada, 3 Parsel No’lu Taşınmazın 385.000.- (Üçyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”,

4- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1679 ada, 4 no.lu parselde bulunan 615,05 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1679 Ada, 4 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1679 Ada, 4 Parsel No’lu Taşınmazın 366.000.- (Üçyüzaltmışaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

5- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1676 ada, 10 no.lu parselde bulunan 668,38 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 10 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 10 Parsel No’lu Taşınmazın 1.400.000.- (Birmilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.370.000.- (Birmilyonüçyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Melih BAYRAM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Melih BAYRAM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.310.000.- (Birmilyonüçyüzonbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Taşlar Tekstil Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Taşlar Tekstil Ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.270.000.- (Birmilyonikiyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Enza Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enza Yatırım Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.260.000.- (Birmilyonikiyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.250.000.- (Birmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası bedelle altıncı teklifi veren İlker MURATOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlker MURATOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

6- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1676 ada, 11 no.lu parselde bulunan 665,35 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 11 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 1676 Ada, 11 Parsel No’lu Taşınmazın 1.350.000.- (Birmilyonüçyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar İnşaat Turizm Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.330.000.- (Birmilyonüçyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Melih BAYRAM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Melih BAYRAM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.270.000.- (Birmilyonikiyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararların onaylanmasına,

7- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.