21 Kasım 2015 Tarihli ve 29539 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/44)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/749 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/1524 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/5573 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/5926 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri