18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Menkul Kıymet Mutabakat

Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak

Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere

İlişkin Karar

Karar Sayısı: 10208/19807                                                                                  Karar Tarihi: 5 Kasım 2015

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) sunucuları üzerinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’nin sahip olduğu bilgi sistemlerinin barındırılması faaliyetinin, 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK’ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verilmiştir.