17 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29535

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş Sınavına katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli, KPSS puan türü/türleri ve asgari puanları, hangi alandan kaç müfettiş yardımcısının alınacağı, sınıf, unvan ve dereceleri, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı ve içeriği, sınavın yapılış şekli ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Resmî Gazete ile Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığının kurumsal internet adreslerinde duyurulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2014

29211