17 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29535

GEÇİCİ BAKANLAR KURULUNUN YENİ HÜKÜMET KURULUNCAYA KADAR

GÖREVE DEVAM ETMESİNE DAİR İŞLEM

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            16 Kasım 2015

         68244839-150.01-6-619

BAŞBAKANLIĞA

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi gereğince yeni Meclisin toplanacağı 17 Kasım 2015 günü görevi sona erecek olan geçici Bakanlar Kurulunun, yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam etmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI