17 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29535

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/43)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına,  “ek-58’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Honamlı ek-59’da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-59 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.