14 Kasım 2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/8181   Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’nin Kuruluşu, Yönetimi ve İşleyişine Dair Mutabakat Muhtırası’na İştirakine İlişkin Katılım Belgesi’nin Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

2015/8186   Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’nin Fonksiyonel İlişkisi Hakkındaki Mutabakat Muhtırası’na İştirakine İlişkin Katılım Belgesi’nin Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

—  Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/72 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/73 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/74 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/77 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/78 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/79 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/80 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/81 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/82 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/11/2015 Tarihli ve 2015/84 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/56 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/57 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/58 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/59 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/60 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/61 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/62 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


14/11/2015 tarihli ve 29532 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.