14 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29532

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/78

Konu           :   İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 13/07/2015 tarihli ve 4541 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 02.04.2004 tarihli ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına kayıtlı, Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6.150,00 m² yüzölçümlü, 977 ada, 14 no.lu parsele yönelik ‘Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam ; 3 Kat ; Taks: 0,40 ; Kaks: 1,20), Trafo Alanı, Askeri Alan, Park Alanı ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Erzincan Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

Eki için tıklayınız.