14 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29532

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/77

Konu           :   Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ece Mah. (326 ada 191 nolu parsel)

                         İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/07/2015 tarihli ve 4616 sayılı yazısına istinaden;

1-Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ece Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5.429,76 m² yüzölçümlü 326 ada, 191 no’lu parsele ilişkin Kurulumuzun 27/01/2014 tarihli ve 2014/05 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin emsal İdari Mahkemesi Kararı ve plan bütünlüğünün sağlanması ilkesi doğrultusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile söz konusu alana  “Konut Alanı” (A işaretli alanda yapılaşma koşulları; emsal:1.50 hmax: 6 kat, B işaretli alanda yapılaşma koşulları ise, ayrık nizam 6 kat), “Genel Otopark”, “Yol” ve “20 metrelik yoldan çekme mesafesi 5 metre” kullanım kararı getirilmesine dair 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

2-Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Sandıklı Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Eki için tıklayınız.