14 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29532

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/73

Konu           :   Burdur ili, Tefenni ilçesi, Yokuş mahallesi (151 ada 8 no.lu parsel)

                         İmar Planı Değişikliği.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30.07.2015 tarihli ve 4879 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Burdur ili, Tefenni ilçesi, Yokuş mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 7.932,00 m² yüzölçümlü 151 ada 8 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı (E:0.75, Yençok:3 Kat), Park Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2-Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Kurumlara gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Eki için tıklayınız.