14 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29532

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/72

Konu           :   Karaman ili, Merkez ilçesi, Zembilli mahallesi (1601 ada 2 no.lu parsel)

                         İmar Planı Değişikliği.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30.07.2015 tarihli ve 4877 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Karaman ili, Merkez ilçesi, Zembilli mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 8.319,00 m² yüzölçümlü 1601 ada 2 no.lu parsele “Ticaret Alanı (E:1.20, Yençok: 4 kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2-Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Karaman Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Eki için tıklayınız.