14 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29532

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/80

Konu           :   Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Armutlu Mah. (352 ada 71 ve 72 no’lu parseller)

                         İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/07/2015 tarihli ve 4878 sayılı yazısına istinaden;

1-Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Armutlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 18.575,91 m² yüzölçümlü 352 ada, 71 ve 72 no’lu parsellere “Gelişme Konut Alanı (ayrık nizam, 3 kat, TAKS:0.35, KAKS:1,05), Park, Karayolu ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 15/05/2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Kararı ile onaylanan, 22/05/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,

2-Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Gölhisar Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.