13 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29531

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/85

Konu           :   Maliye Hazinesi adına kayıtlı Karaman/Merkez/Kırbağı

                         ve Siyaser Mahallesi Taşınmazlarının Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 08/07/2015 tarih ve 4424 sayılı yazısına istinaden;

1- Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Karaman ili, Merkez ilçesi, Kırbağı Mahallesi, 4860 ada, 1 numaralı parselde bulunan 2.784,74 m2 yüzölçümlü arsanın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı Taşınmazın 2.660.000.- (İkimilyonaltıyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.640.000.- (İkimilyonaltıyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yunus İnşaat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yunus İnşaat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.620.000.- (İkimilyonaltıyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Özkan ZENGİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özkan ZENGİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.260.000.-(İkimilyonikiyüzaltmışbin) Türk lirası bedelle dördüncü teklifi veren Mahmut ERTÜRK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mahmut ERTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.240.000.-(ikimilyonikiyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Kongrain Tarım Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kongrain Tarım Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”,

2- Karaman ili, Merkez ilçesi, Kırbağı Mahallesi, 4861 ada, 1 numaralı parselde bulunan 19.000,14 m2 yüzölçümlü arsanın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı Taşınmazın 12.700.000.- (Onikimilyonyediyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 12.600.000.- (Onikimilyonaltıyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Özkan ZENGİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özkan ZENGİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 12.500.000.- (Onikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Üniversal Tarım Hayvancılık İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Üniversal Tarım Hayvancılık İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 12.400.000.- (Onikimilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 12.000.000.- (Onikimilyon) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Yunus İnşaat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yunus İnşaat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 11.900.000.- (Onbirmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle altıncı teklifi veren Akkülah Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Akkülah Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 11.600.000.- (Onbirmilyonaltıyüzbin) Türk Lirası bedelle yedinci teklifi veren Kongrain Tarım Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kongrain Tarım Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

3- Karaman ili, Merkez ilçesi, Siyaser Mahallesi, 1778 ada, 1 numaralı parselde bulunan 7.192,00 m2 yüzölçümlü arsanın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı Taşınmazın; 390.000.- (Üçyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 380.000.- (Üçyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Faik KONUKSEVER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Faik KONUKSEVER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

4- Karaman ili, Merkez ilçesi, Siyaser Mahallesi, 1779 ada, 1 numaralı parselde bulunan 9.197,00 m2 yüzölçümlü arsanın (Taşınmaz)  “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı Taşınmazın; 470.000.- (Dörtyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Faik KONUKSEVER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Faik KONUKSEVER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 460.000.- (Dörtyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Akkülah Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Akkülah Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 450.000.- (Dörtyüzellibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

5- Karaman ili, Merkez ilçesi, Siyaser Mahallesi, 1785 ada, 2 numaralı parselde bulunan 2.924,00 m2 yüzölçümlü arsanın (Taşınmaz)  “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı Taşınmazın; 180.000.- (Yüzseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Faik KONUKSEVER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Faik KONUKSEVER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 170.000.- (Yüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

dair verilen Kararların onaylanmasına

6- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.