12 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29530

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      05 Kasım 2015

        69471265-305-12818

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Kasım 2015 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            05 Kasım 2015

       68244839-140.03-287-610

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 05/11/2015 tarihli ve 69471265-305-12818 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Kasım 2015 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI