12 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29530

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      05 Kasım 2015

        69471265-305-12816

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

V. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresine katılmak üzere; 3 Kasım 2015 tarihinde Fas’a gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            05 Kasım 2015

       68244839-140.03-282-601

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 05/11/2015 tarihli ve 69471265-305-12816 sayılı yazınız.

V. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresine katılmak üzere, 3 Kasım 2015 tarihinde Fas’a gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI