12 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29530

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      04 Kasım 2015

        69471265-305-12769

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Budapeşte Demografi Forumu-Aileler Mercek Altında konulu toplantıya katılmak üzere; 4 Kasım 2015 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen GÜRCAN’ın dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            04 Kasım 2015

       68244839-140.03-283-605

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 04/11/2015 tarihli ve 69471265-305-12769 sayılı yazınız.

Budapeşte Demografi Forumu-Aileler Mercek Altında konulu toplantıya katılmak üzere, 4 Kasım 2015 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen GÜRCAN’ın dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI