12 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29530

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/109

İşyeri                  :  Teknoras İnşaat Hizmet Taahhüt Turizm ve Nakliyat Ltd. Şti.

                               Babalık Mah. Vatan Cad. Selay İşhanı Kat: 3/301

                               Meram/KONYA (Merkez)

SGK Sicil No      :  1158027.042

Tespiti İsteyen   :  Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

İnceleme             :  Teknoras İnşaat Hizmet Taahhüt Turizm ve Nakliyat Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan işlerin, veri hazırlama ve büro işleri olması nedeniyle, İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Teknoras İnşaat Hizmet Taahhüt Turizm ve Nakliyat Ltd. Şti.’nin; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kurulu işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.