11 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29529

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/19)

MADDE 1 – 11/12/2009 tarihli ve 27429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/12/2009

27429

 

Eki için tıklayınız.