9 Kasım 2015 Tarihli ve 29527 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri