8 Kasım 2015 Tarihli ve 29526 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri