7 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29525

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Önlisans/lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün önlisans/lisans programını, programda belirtilen tüm ders ve stajların her birinden en az (DD) ve/veya (S) notu alarak tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00 veya üstünde bulunması gerekir. Önlisans/lisans öğrencilerinden mezun olma şartını yerine getirenlerin bütünleme ve ek sınava girme hakları yoktur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.