5 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29523

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 19 UNCU

VE 20 NCİ MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI

Karar Tarihi    : 21/10/2015

Karar No          : 9968

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 19 uncu ve 20 nci maddeleri çerçevesinde, Kurumumuzdan alınmış perakende tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış belgesine haiz perakende satış yerlerinde satışa sunulan yılbaşı sepetlerinin içerisinde tütün mamullerinin ve alkollü içkilerin yer almamasını,

B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.