1 Kasım 2015 Tarihli ve 29519 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/8202  Mersin İli, Tarsus İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tarsus Sahil Turizm Merkezi Yolunun Yapımı Amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—  Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri