30 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29517

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İNTEGRA 96 ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM BELGELENDİRME

BAĞIMSIZ DENETİM GÖZETİM EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM:2012 /22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM:2015/28)

MADDE 1 – 9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, (Girne Bulvarı Murat Apt. No:71 Daire:1 Karşıyaka/İzmir) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğin (2009/142/AT) Ek-2’sinde yer alan, gaz yakan cihazlar için;  

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1 Modül B),

2) AT Tip Uygunluk  (EK II-2 Modül C),

3) AT Tip Uygunluk Beyanı, Üretim Kalite Güvencesi  (EK II-3),

4) AT Tip Uygunluk Beyanı, Ürün Kalite Güvencesi  (EK II- 4),

5) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),

6) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G),

kapsamlarında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/1/2013

28523

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/2/2015

29269