27 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29515

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6505                                                                                             Karar Tarihi: 22/10/2015

Kurul Başkanlığının 21.10.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 21.10.2015 tarih ve 43890421-101.01.05[21.1]-E.24988 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T. Vakıflar Bankası T.A.O.’ya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek "acentelik" faaliyetinde bulunulması ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. ve/veya başkaları tarafından kurulmuş/kurulacak olan fonlara idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmeti verilmesi konularında izin verilmesine

karar verilmiştir.