23 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29511

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        16 Ekim 2015

        69471265-305-11832

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 21 Ekim 2015 tarihinde Hırvatistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             16 Ekim 2015

       68244839-140.03-278-596

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11832 sayılı yazınız.

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 21 Ekim 2015 tarihinde Hırvatistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI