23 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29511

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        16 Ekim 2015

        69471265-305-11833

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2015 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın TOPÇU’nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             16 Ekim 2015

       68244839-140.03-279-597

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11833 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2015 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın TOPÇU’nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI