22 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29510

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen normal öğretim süresi içinde, bölümün/programın öğretim programında gösterilmiş derslere yazılmış, derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden, proje, tasarım, planlama ve atölye dersleri gibi öğretim programlarında yalnız uygulamadan oluşan dersler hariç, en çok iki dersten başarısız olanlara, süre kayıplarını önlemek amacı ile güz ve bahar yarıyılı başında ek sınav açılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2010

27641

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/4/2011

27920

2-

27/8/2011

28038

3-

28/11/2011

28126

4-

19/3/2012

28238

5-

23/1/2013

28537

6-

11/8/2013

28732

7-

13/3/2014

28940

8-

16/6/2014

29032

9-

5/9/2015

29466