22 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29510

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2009 tarihli ve 27341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Enstitü programlarını 3.50-3.74 GANO ile tamamlayan öğrenciler onur öğrencisi, 3.75-4.00 GANO ile tamamlayanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu durum öğrencinin diploma ekinde belirtilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2009

27341

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/12/2010

27787

2-

21/4/2011

27912

3-

22/8/2012

28389

4-

14/12/2012

28497

5-

11/8/2013

28732

6-

29/12/2014

29220