22 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29510

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        15 Ekim 2015

        69471265-305-11727

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ekim 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın TOPÇU’nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet ERDEM’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             15 Ekim 2015

       68244839-140.03-275-591

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 15/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11727 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ekim 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın TOPÇU’nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet ERDEM’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI