22 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29510

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        15 Ekim 2015

        69471265-305-11726

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Ekim 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             15 Ekim 2015

       68244839-140.03-274-590

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 15/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11726 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Ekim 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI