22 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29510

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        14 Ekim 2015

        69471265-305-11690

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Ticaret Bakanları 2. Toplantısına katılmak üzere; 18 Ekim 2015 tarihinden itibaren Sırbistan ve Bosna-Hersek’e gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             14 Ekim 2015

       68244839-140.03-273-589

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11690 sayılı yazınız.

Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Ticaret Bakanları 2. Toplantısına katılmak üzere, 18 Ekim 2015 tarihinden itibaren Sırbistan ve Bosna-Hersek’e gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI