22 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29510

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        14 Ekim 2015

        69471265-305-11683

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ekim 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı H. Beril DEDEOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen GÜRCAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             14 Ekim 2015

       68244839-140.03-272-585

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11683 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ekim 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı H. Beril DEDEOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen GÜRCAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI