20 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29508

TEBLİĞ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

ANONİM ŞİRKETİ’NİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK ATAMASININ

YENİLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

Atamanın yenilenmesi

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Barbaros Mahallesi Ak Zambak Sokak A Blok Kat:19 No:2 Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca Ek-1’de belirtilen kodlarda AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) ve AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görev yapacaktır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 2 – (1) 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslar Arası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki Onaylanmış Kuruluş Faaliyetleri Askı Sürecinin Sonlandırılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.