20 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29508

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddelerine göre; 19/10/2015 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Prof. Dr. Engin YILDIRIM seçilmiştir.