19 Ekim 2015 Tarihli ve 29507 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÖNETMELİK

—  Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


19/10/2015 tarihli ve 29507 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2015/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.